Potřebné znalosti

 

a)    UZLOVÁNÍ

 

AMBULÁK – PLOCHÁ SPOJKA

Svým plochým tvarem je vhodný k zavazování obvazů a třícípých šátků.

    

ZKRACOVAČKA

Slouží ke zkrácení dlouhých lan a provazů, aniž bychom je museli řezat.

 

LODNÍ UZEL

Má vynikající vlastnosti a díky tomu značné použití. Zatahuje se kolem kůlů.

TESAŘSKÝ UZEL

Je nepostradatelný například pro svazování a odtahování větví, trámů a kmenů.

ÚVAZ NA PROUDNICI

Je využíván pro přenášení hadice v obtížném terénu

b) POŽÁRNÍ OCHRANA

 

Hasební látky

Technické prostředky

                       1.   Plnoproudá proudnice C

                        2.    Hadice v kotouči

                        3.    Rozdělovač

                        4.    Ruční stříkačka (džberová stříkačka)

                        5.    Sací koš

                        6.    Požární automobil

                        7.    Savice

                        8.    Sběrač

                        9.    Přetlakový ventil

                      10.    Přenosný agregát

 

c)  ZÁKLADY TOPOGRAFIE

Topografické značky

Tento druh značek naleznete zakreslené v každé turistické mapě. Značky reprezentují nejrůznější objekty a budovy, podle kterých se pak můžeme v přírodě orientovat.

Orientace mapy

Pojem zorientovaná mapa znamená, že se sever na mapě shoduje se severem ve skutečnosti.

Buzolu položte do rohu mapy, nejlépe do levého dolního rohu, a po té otáčejte s mapou, na které leží buzola, tak dlouho, než bude označená část střelky ukazovat k označení severu na otočném kolečku buzoly (písmeno S nebo N). Toto písmeno musí být nastaveno u rysky nebo šipky na přístroji (na obr. označeno 1).

Další způsob zorientování mapy použijeme, pokud jsme v terénu a nemáme u sebe buzolu ani kompas. Orientaci provedeme tak, že si v okolí najdeme dva až tři body (kostel, potok, hospoda, vesnice …) a s mapou se v terénu postavíme tak, aby rozložení těchto bodů na mapě odpovídalo skutečnosti.

 

 

d)    ZDRAVOVĚDA

Ošetření poraněné ruky

Ošetření kolene