Výbor pracuje v tomto složení:

      Schupkégel Jiří         -    starosta sboru + strojník  - jirka.cik@seznam.cz

      Pernica Petr              -    velitel                                - petrpernica@centrum.cz

      Doležel Martin          -    řidič + strojník                   - marfhubacek@seznam.cz

      Doležel Tomáš         -     řidič + velitel družstva

      Meluzín Martin          -    řidič + stojník

      Skotáková Jana       -     pokladní

      Polák Pavel              -     preventista

      Mikulášková Libuše  -    členka

      Valentová Dana        -    členka

      Dvořák Martin           -    hlavní vedoucí mládeže

      Vaněk František        -    jednatel                             - meteor.bka@seznam.cz

 


Plán práce na rok 2018

  1. Závody na Stihotinách         – dle počasí, termín konání  - leden, únor 

                (za akci zodpovídá p.Schupkégel Jiří)

  2. Masopust                             – březen (za akci zodpovídají  pí. Mikulášková

                                                              a pí.Valentová)

  3. Sběr železného šrotu          – duben (za akci zodpovídá p, Vinterlík Miloš)

  4. Jarní brigáda na hřišti         – duben (za akci zodpovídá p. Vinterlík Miloš)

  5. Pálení čarodějnic                – duben (za akci zodpovídají p. Schupkégel a p. Pernica)

  6. Účast mladých hasičů na soutěžích – květen, červen a červenec

  7. Partyzánská stezka             – květen (za akci zodpovídá p. Pernica Petr)

  8. Dětský den                          – červen ( SDH  a Občanská aktivita)

  9. Podzimní brigáda                – listopad,prosinec (za akci zodpovídá p.Vinterlík Miloš)

 


Zpráva o činnosti SDH Dolní Lhota v roce 2016

Vážení, dovolte mi, abych úvodem v krátkosti zhodnotil roční působení výboru

Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě. Od poslední valné hromady,

tj. od 24.1.2016,  se výbor k dnešnímu datu sešel 10 krát.

Zabýval se běžnými záležitostmi sboru, kontrolou plnění plánu činnosti, plánu nákladů a kontrolou plnění úkolů, včetně dodržování termínů jednotlivých bodů. Organizačně zajišťoval veškeré společenské, sportovní a brigádní akce. 

Náš sbor k dnešnímu datu má ….. členů, z toho je …. mužů a …. žen.

Dále máme kolektiv mladých hasičů v počtu …. dětí.

A nyní bych přešel k samotnému plnění plánu činnosti, schváleného na řádné valné hromadě dne 24.1.2016.

1/ Sáňkařské závody na „Kozím“ se nekonaly z důvodu nedostatku sněhu.

2/  Masopust se uskutečnil 6. února 2016

3/ V rámci jarní brigády v dubnu 2016 byl dle našich možností uklizen areál hřiště.

4/ Sběr železného šrotu, který se uskutečnil  až na podzim.

5/  Pálení čarodějnic  proběhlo 30.4.2016 na místním hřišti i tentokrát bez újmy na zdraví a za dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Tradiční prodej občerstvení byl pouze z klubovny.

6/. Partyzánská stezka 7.5.2016  byla organizována jako každoročně – individuální přesun do lokality chaty Nepustilka, kde byl připraven program pro děti. Pro starší účastníky bylo připraveno vozidlo Avia, občerstvení bylo zajištěno. Pro soutěžící byly připraveny sladké odměny a jiné ceny.

7/ Venkovní zábava byla pořádána 18.června 2016 na místním hřišti.

8/  Pochod Pohádkovým lesem dne 19.6.2015 za hojné účasti dětí i dospělých.

9/  Účasti na soutěžích

10/ V měsíci listopadu a prosinci jsme uspořádali podzimní brigádu na úpravu okolí klubovny

11/ Jako každoročně byla uspořádána  6.listopadu 2016  Martinská zábava.

Na této tradiční zábavě nám tentokrát hrála skupina VELVET. Po dohodě s panem Filkem byly pro  Martinskou zábavu vyčleněny prostory celého pohostinství, takže vstupné se vybíralo již u hlavního vchodu. Z důvodu velmi malé účasti výbor zvažuje o zrušení této zábavy.

Tímto jsem zhodnotil činnost SDH Dolní Lhota v roce 2016 dle schváleného plánu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na činnosti sboru v uplynulém období podíleli, ať už sponzorsky, organizačně nebo brigádně a popřát nám všem hodně zdraví, radosti a uspokojení.

Chtěl bych, aby nám chuť pracovat ve prospěch sboru vydržela i v nadcházejícím období.

 

V Dolní Lhotě

Dne 8.1.2017                                                                   Schupkégel Jiří, starosta sboru


 

Plán činnosti zásahové jednotky na rok 2016

 

1.      dovybavení zásahové jednotky dle platných norem o požární ochraně

2.      účast na soutěžích v požárním sportu včetně okrskové soutěže

3.      účast na školení strojníků, řidičů a velitelů

4.      uspořádání soutěže O pohár starosty SDH v požárním útoku z aut a vozíků

5.      podílení se na brigádnické činnosti

6.      udržování svěřené techniky a materiálu v bezvadném a provozuschopném stavu

 

 

V Dolní Lhotě      24. 1. 2016                                                                          Petr Pernica