Zpráva o hospodaření SDH 2017

Příjmy :    Sáňkařské závody                                    486 Kč
                Msopust                                               6 166 Kč
                Čarodějnice, Partyzánská stezka           12 746 Kč
                Akce pořádané na hřišti                        12 015 Kč
 
                 Celkem:                                             31 383 Kč
 
Výdaje:      Provoz techniky                                  4 757 Kč
                 Investice                                             2 610 Kč
                 Občerstvení brigád a VVH                     9 121 Kč
                 Mládež                                              11 479 Kč
                 Údržba hřiště                                          995 Kč
                 Soutěže SDH                                        1 611 Kč
                 Příspěvek do pokladny okrsku                   500 Kč
                 Provozní výdaje                                    1 344 Kč
                 Smuteční kytice                                    2 700 Kč
 
                 Celkem:                                              35 187 Kč
 
Na účet SDH byl poukázán příjem za sběr železného šrotu v částce 12 051 Kč,
přijata dotace z města Blanska pro mladé hasiče ve výši 35 000 Kč a dotace na 
Dětský den v částce 7 000 Kč.
Z účtu SDH byl zaplacen tábor pro mladé hasiče ve výši 19 504 Kč,
Zakoupeno vybavení pro mladé hasiče za 26 638 Kč a zaplaceny atrakce 
a občerstvení pro uspořádání dětského dne ve výši 11 042 Kč.
 
 
                                Počáteční stav        Konečný stav
        ÚČET                116 929,35 Kč