Zpráva o činnosti SDH v roce 2017

 

Vážení členové, vážení hosté,

dovolte mi, abych úvodem v krátkosti zhodnotil roční působení výboru

Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě. Od poslední valné hromady,

tj. od 8.1.2017,  se výbor k dnešnímu datu sešel 9 krát.

Zabýval se běžnými záležitostmi sboru, kontrolou plnění plánu činnosti, plánu nákladů a kontrolou plnění úkolů, včetně dodržování termínů jednotlivých bodů. Organizačně zajišťoval veškeré společenské, sportovní a brigádní akce. 

Náš sbor k dnešnímu datu má 112 členů. Také máme kolektiv mladých hasičů v počtu 22 dětí.

Výbor pracoval v tomto složení:

Schupkégel Jiří         -    starosta sboru + strojník

Pernica Petr              -    velitel

Doležel Martin         -    řidič + strojník

Doležel Tomáš         -    řidič

Meluzín Martin        -    řidič

                                -    správce majetku

Skotáková Jana        -    pokladní

Polák Pavel               -   preventista

Mikulášková Libuše -    člen

Valentová Dana        -    člen

Dvořák Martin          -    hlavní vedoucí mládeže

Vaněk František       -    jednatel

 

A nyní bych přešel k samotnému plnění plánu činnosti, schváleného na řádné valné hromadě dne 8.1.2017.

1/ Sáňkařské závody na „Na Stihotinách“ se konaly 14.ledna 2017.

2/  Masopust se uskutečnil 25. února 2017

3/ V rámci jarní brigády v dubnu 2017 byl dle našich možností uklizen areál hřiště.

4/ Sběr železného šrotu, který se uskutečnil až na podzim.

5/  Pálení čarodějnic  proběhlo 30.4.2017 na místním hřišti i tentokrát bez újmy na zdraví a za dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Tradiční prodej občerstvení byl pouze z klubovny.

6/. Partyzánská stezka 6.5.2016  byla organizována jako každoročně – individuální přesun do lokality chaty Nepustilka, kde byl připraven program pro děti. Pro starší účastníky bylo připraveno vozidlo Avia, občerstvení bylo zajištěno. Pro soutěžící byly připraveny sladké odměny a jiné ceny.

7/ Účasti na soutěžích

8/ V měsíci listopadu a prosinci jsme uspořádali podzimní brigádu na úpravu okolí klubovny

Tímto jsem zhodnotil činnost SDH Dolní Lhota v roce 2017 dle schváleného plánu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na činnosti sboru v uplynulém období podíleli, ať už sponzorsky, organizačně nebo brigádně a popřát nám všem hodně zdraví, radosti a uspokojení.

Chtěl bych, aby nám chuť pracovat ve prospěch sboru vydržela i v nadcházejícím období.

 

V Dolní Lhotě

Dne 7.1.2018                                                                   Schupkégel Jiří

                                                                                                starosta sboru