ZPRÁVA O ČINNOSTI KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2017

Náš kolektiv mladých hasičů SDH Dolní Lhota má v současné době 26 aktivních členů ve věku od 5 - 15 let.  Je tedy rozdělen na mladší a starší žáky.  Celoročně se scházíme jednou týdně, vždy ve středu od 17:00 do 19:00 hod. V zimním období využíváme tělocvičnu místní základní školy.

Formou her, kvízů i orientačních závodů děti opakují disciplíny, které jsou součástí celostátní hry Plamen, tedy uzlování, základy topografie, první pomoci i požární ochrany. Od jara se mimo to věnují tréninku hasičského útoku, střelby ze vzduchovky, přelézání lana, ale i celkové fyzické zdatnosti. Účastní se také mnoha výletů do přírody, kde se učí využívat znalost topografie v praxi.

V tomto roce splnilo 7 starších žáků podmínky pro získání odznaku odbornosti - Preventista a jeden člen pro odznak odbornosti - Strojník.

Díky finanční podpoře z rozpočtu Města Blanska z dotačního programu „Podpora kulturní a zájmové činnosti“ se nám podařilo zajistit více technického vybavení pro hasičský sport. Část finančních prostředků pokryla i podzimní soustředění dětí na Jižním Portále v katastru obce Újezd u Černé Hory. To, již tradičně, pořádáme ve spolupráci s SDH Těchov. Soustředění bylo zaměřeno na osvojení a upevnění hasičských dovedností. Výborné výsledky obou sborů v podzimním kole hry Plamen byly dětem zaslouženou odměnou za vynaložené úsilí.

Náš kolektiv se po celý rok aktivně zapojoval do veškerého dění v obci a také podporoval akce připravované dospělými členy sboru a Občanskou aktivitou.

Zúčastnil se úklidu břehů povodí řeky Svitavy v blízkosti obce a brigád pořádaných sborem.

Zhodnocení soutěžních výsledků

V jarním kole hry Plamen 2016/2017 okresu Blansko, které hostilo SDH Ráječko, se naši mladší žáci, po součtu bodů podzimního a jarního kola, umístili na celkovém 4. místě a kolektiv starších na 12 místě.

V průběhu sezóny jsme se zúčastnili několika závodů zařazených do Okresní ligy mládeže, kde jsme dosahovali také na hezká umístění. Často jsme práve zde mohli dát šanci vyniknout i našim nejmladším členům, kterým je teprve 6 let a jejich počínání nás velmi mile překvapilo.

Plamen 2017/2018 (podzimní kolo)

Součástí podzimního kola jsou disciplíny Závod požární všestrannosti a Štafeta požárních dvojic. Konalo se letos ve Velkých Opativicích a náš kolektiv soutěžil s dvěma družstvy mladších žáků a dvěma družstvy starších žáků. Mladší žáci obsadili v ZPV 10. místo a starší žáci 12. místo. Velmi dobré výsledky měla obě družstva i ve štafetě požárních dvojic.

Celkově bych hodnotila rok 2017 jako velmi úspěšný, dosáhli jsme velmi dobrých výsledků, ale hlavně přetrvává mezi dětmi velký zájem o tento sport. Cením si přátelství mezi všemi dětmi, bez rozdílu věku, a jejich schopnosti tolerance v týmu. Vážím si starších dětí, s jakou trpělivostí se věnují těm mladším, ale i těch nejmenších s jakou odvahou se chtějí vyrovnat těm velkým.

Za celý kolektiv a za všechny pracovníky s mládeží bych chtěla poděkovat za finanční podporu města Blanska. Také děkuji SDH Těchov za přátelskou podporu a spolupráci s naším kolektivem mládeže, které si moc vážím.

Děkuji za pozornost

Dana Pernicová

V Dolní Lhotě dne 7.1.2018