Rozpočet na rok 2018

         Příjmy:              Masopust                                        7 000 Kč
                                  Sběr železného šrotu                      10 000 Kč
                                  Pálení čarodějnic                            10 000 Kč
                                  Z pořádaných zábav                       15 000 Kč
 
                                    ===                 Celkem:                                         42 000 Kč
 
 
 
          Výdaje:             Občerstvení                                    10 000 Kč
                                  činnost mládeže                              15 000 Kč
                                  provoz techniky                                5 000 Kč
                                  soutěže SDH                                     5 000 Kč
                                  investice                                           5 000 Kč
 
                                  Celkem:                                           40 000 Kč