Olešná 5.dubna 2014

Jako pozorovatel a fotograf jsem se také zúčastnil této soutěže. Nebyla to soutěž v pravém smyslu, dokonce nešlo ani o dosažený čas a pořadí bylo určeno přístupem k situacím u jednotlivých členů startovních družtev. Byly nasimulovány různé případy. 

Trošku nás překvapilo, že prvním úkolem byla kontrola na alkohol. Družstvo není profesionální, to znamená že členové žijí normálním běžným životem. Proto i v našem případě ne všichni prošli bez ztráty kytičky. 

Další stanoviště bylo předvedeno jako stojící auto na kolejích. Zvlášností bylo, že zde na Olešné žádné koleje nejsou, ale pořadatelé si s tímto problémem poradili a koleje vyznačili páskou a vzdálenosti vypsali na značky. Nejprve jsme chtěli auto odtlačit, ale ani pět silných borců s ním nepohlo. Pak byl nápad rozbít okénko a automobil odbrzdit. Ale to neprošlo, protože bylo majetkem jednoho z přítomných rozhodčích. Tak nezbylo než překážku označit a vyslat jednoho z družstva proti přijíždějícímu vlaku a tento zastavit. 

Na další kontrole byl navozen případ srážky auta s cyklistou a vyprošťování osoby z vozidla. 

Na třetí byla srážka dvou cyklistů. To by asi proběhlo bez problémů, kdyby ale zde nebyla příkrá rokle. Jeden z účastníků byl nárazem tak odmrštěn a ocitl se na dně příkrého srázu. Proto jeden z posádky se musel vypravit za ním a začít jej ošetřovat. Další hledali jak postiženého dopravit zpět na komunikaci. Štěstím bylo, že nedaleko bylo stavení a tam jsme objevili hliníkový skládací žebřík. Ten byl následně použit jako základna pro pojezdovou lanovku a díky jí byla osoba dopravena nahoru. 

Už jsme mysleli, že by to skoro mohlo stačit, ale zdaleka ne. Na cestě nás čekal spadený strom a našim úkolem bylo zprůjezdnit komunikaci. To bylo simulováno odříznutím jedné placky z kmene připravenou ruční pilou. Skoro jsme viděli cíl, ale ještě bylo za úkol vybudovat jedno vedení z hydrantu s přechodem. Ale toto bylo jen "na sucho" .

A polední byla opičí dráha. Začínala transportem jednoho člena na kolečkách po klikaté dráze, ale s tím , že vozka měl zavázané oči a pohyboval se podle pokynů pasažéra. Pak bylo třeba půllitry naplnit džberovku a vodou z ní srazit dva pohárky. Pak proskočit oknem, naložit zraněného na nosítka a do cíle.

Celá soutěž byla dost nezvyklá, ale většině přítomných se líbila a osvěžili jsme si zde činnosti, které známe jen teoreticky.

Meteor