Plán práce s mládeží na rok 2015

 

V roce 2015 náš náš kolektiv mladých hasičů plánuje:

    - účast na jarním kole celostátní hry PLAMEN

    - účast na soutěžích OLM v požárním sportu

    - účast na podzimním kolecelostátní hry PLAMEN

    - jarní soustředění mladých hasičů

Samozřejmostí budou i vycázky do přírody. 

Podnikneme výlet na rozhlednu Malý Chlum a navštívíme baskovický hrad.

Doufáme, že se nám zase podaří domluvit nějakou zajímavou exkurzi nebo 

besedu