Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů na rok 2014

Minulý rok jsme měli přání a cíl, aby se děti nadále s chutí scházely
a jejich počet neklesal.  To se vyplnilo nad očekávání. Dnes se scházíme ve velkém počtu každou středu od 17.00 do 18:30 hod. Díky ZŠ můžeme i nadále v chladnějším počasí využívat tělocvičnu.

Celou zimu a jaro jsme pokračovali v přípravě na hasičské soutěže. Formou her, kvízů i orientačních závodů jsme neustále opakovali uzlování, topografii i požární ochranu. Ve spolupráci s muži děti trénovaly hasičský útok, střelbu ze vzduchovky a přelézání lana. Podařilo se zakoupit skoro všechny technické prostředky určené dětem a na získávání dalších potřebných prvků, jako jsou překážky pro útok CTIF a dalších, se podíleli dospělí členové sboru.

21. června 2013 jsme se konečně vydali na první hasičskou soutěž konanou v Rájci Jestřebí. Celý závod byl složen ze štafety dvojic a požárního útoku. I přes technický problém při požárním útoku, kdy se do proudnice dostal kousek strusky a následkem toho se nepodařilo nastříkat terč, se dětem podařilo splnit štafetu bez trestných bodů. Celkově jsme obsadili předposlední místo, ale děti byly spokejené a dostatečně podlehly kouzlu hasičského sportu.

Prvního září 2013 jsme se zúčastnili soutěže na Těchově, kde bylo stejné složení soutěžních disciplín. Náš kolektiv splnil obě části bez větších chyb a problémů, ale scházela nám potřebná rychlost pro dosažení lepšího umístnění. Vše bylo dle předpokladů způsobeno krátkým časem na přípravu a chybějícími závodními zkušenostmi. I přes nedostatky, které jsme si po soutěži dobře uvědomovali, jsme byli s výsledkem našich družstev velice spokojeni.

12. října. 2013 se konal závod požární všestrannosti (ZPV) ve Vavřinci, kterého se účastnilo 46 družstev v naší kategorii. Není pochyb o tom, že právě tenhle závod je jeden z nejtěžších v celé sezóně, kde všichni musí zvládnout uzlování, topografii, střelbu ze vzduchovky, zdolání lana a požární ochranu. Vše ještě musí být doplněno dobrou fyzickou přípravou.  Náš kolektiv měl sestavené dvě vyrovnaná družstva.  Celý závod byl ještě doplněn štafetou dvojic. Celkově jsme se umístnili na krásném
9. místě, které bylo jistě zasloužené a pro mnohé spřátelené sbory bylo velkým překvapením. I ty nejmenší děti dokázaly, že mají výborné znalosti a všichni, co se na přípravě družstev podíleli, na ně byli náležitě pyšní.

18. listopadu 2013 jsme se zúčastnili Mikulášské soutěže v Doubravici nad Svitavou. Tato akce se konala v místním sále a byla zaměřena na uzlování, topografii a požární ochranu. Při tomto závodu jsme všichni zjistili, že není nutné jen zvládnout uzlování dle směrnic, ale také vše dělat ve velké rychlosti. Celá soutěž probíhala ve velmi obtížných podmínkách při nedostatku místa a potřebného zázemí pro děti.  Jsme ale za tuto účast vděční, protože právě tyhle zkušenosti nám všem chybí.

Celý kolektiv se po celý rok aktivně zapojoval do veškerého dění v naší obci. Děti se zapojily do sběru starého papíru a také podpořili svou účastí akce pro děti připravované dospělými členy sboru a Občanskou aktivitou, jako byla Partyzánská stezka, Pochod pohádkovým lesem, Člověče nezlob se a další.

Na jaře jsme se vydali na turistický pochod Za sněženkou do krasu, který v letošním roce určitě zopakujeme a možná přidáme ještě pár kilometrů.

Věřím, že dětem jejich nadšení zůstane a další sezóna bude ještě úspěšnější.

Za celý kolektiv a za všechny pracovníky s mládeží bych chtěla poděkovat
za velkou podporu našeho sboru, podporu všech rodičů a spoluobčanů. Velkou odměnou nám všem nejsou jen jednotlivá umístnění na soutěžích, ale velká soudržnost a přátelství dětí,  jejich nadšení a nádherné vlastenectví.